|
PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 22 November 2010 11:10

Venujte komínu pozornosť


Začiatok vykurovacej sezóny prináša so sebou potrebu obhliadky a prípadnej revízie komínových telies. Komín sa významnou mierou podieľa na vzniku požiaru, preto netreba podceňovať jeho kontrolu. Nešetrite na nesprávnych miestach a vytvorte pre seba i vašu rodinu bezpečné hniezdo. Cena za čistenia komína je v porovnaní s cenou ľudského života zanedbateľná.

Príprava na vykurovaciu sezónu

Pred vykurovacou sezónou by ste mali komín prezrieť a zistiť, v akom stave sa nachádza. Zvýšite tým bezpečnosť komína a ochránite seba i svoju rodinu. Úloha komína je nezastupiteľná. Jednou zo základných vlastností kvalitného komína je jeho dobrý ťah, a teda bezpečný odvod spalín cez strechu. Len v prípade, že sú spaliny bezpečne a hygienicky odvedené cez strechu, nemôžu sa dostať späť do obývacích priestorov. „Keď máme komín na tuhé palivo, usádzajú sa na jeho stenách sadze. V prípade, že ich nevymetáme pravidelne, vznikne niekoľko centimetrový nános sadzí. Ten môže po priložení dreva do vykurovacieho spotrebiča začať horieť a v komínovom prieduchu vznikne teplota až 1 200 stupňov. Vykurovanie plynným palivom je o to nebezpečnejšie, že plyn nie je cítiť. Keď sa zemný plyn spáli a neodíde komínom do voľného ovzdušia, tak sa dom napĺňa spalinami ako vaňa s vodou. A koho tento smrtiaci plyn nájde, tak toho pomaličky zadusí,“ hovorí riaditeľ úradu Komory kominárov Slovenska, Peter Šulan.

Prečo komín čistiť?

Komín by mal prechádzať pravidelnou údržbou, čim možno znížiť pravdepodobnosť dlhodobého extrémneho namáhania komínového telesa. Čistenie komína by sa malo vykonávať nielen kvôli vlastnej bezpečnosti, ale aj preto, že to prikazuje zákon. Podľa vyhlášky č. 401/2007 Z. z. treba komíny pripojené na spotrebiče na tuhé či kvapalné palivá s tepelným výkonom do 50 kW kontrolovať každé štyri mesiace. Komíny na plynné palivá a  komíny s vložkou treba kontrolovať každých 12 mesiacov. Za nedodržiavanie lehôt alebo za nevykonávanie kontroly komína môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor uložiť pokutu do výšky 99 eur. Ľudia sú však benevolentní. Napriek tomu, že vymetanie komína nestojí veľa, maximálne 10 eur, záujem o pravidelné čistenie komína je minimálny.

Svojpomocná alebo odborná kontrola

Čistenie komínov síce nemusíte zveriť do rúk vždy len kominárovi, ale potvrdenie o vyčistení komína vám podľa zákona musí vydať kominár. Nie vždy sa však vlastná iniciatíva vypláca. Z bezpečnostného i finančného hľadiska. Kominári najlepšie vedia, ako čistiť komín, aby sa predišlo jeho poškodeniu a súčasne sa zabezpečila jeho bezpečná funkčnosť. Výsledkom každej takejto kontroly by mal byť bezchybný komín a vystavenie potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu. Za čistenie komína totiž zodpovedá vlastník objektu. Hasičský a záchranný zbor môže udeliť fyzickej osobe sankciu vo výške cca 330 eur v prípade, že dôjde k požiaru a príčina vzniku požiaru bude stanovená ako nevhodný technický stav komínových telies. Avšak oveľa väčšou „pokutou“ je v tomto prípade poškodený, ohňom znehodnotený príbytok. Komín a silu ohňa preto nepodceňujte. Môže sa vám to v budúcnosti ľahko vypomstiť.

Ak čistenie nepomôže

V niektorých prípadoch však pri kontrole komína pred vykurovacou sezónou môžete objaviť ťažko odstrániteľné poruchy. K najčastejším poruchám u starších komínov dochádza vplyvom poveternostných podmienok, spalín či pohybom budovy. Pôsobením dažďa, snehu a iných vonkajších vplyvov sa rozpadá konštrukcia nadstrešného komínového telesa spôsobeného koróziou materiálu, znižuje sa bezpečnosť strechy a vzniká nebezpečenstvo požiaru. V dôsledku vysokých teplotných rozdielov, ktoré v komíne vznikajú, dochádza v komínovom telese často k tvorbe trhlín. Pri nedostatočnej starostlivosti o komín, sú mnohé poškodenia ťažko odstrániteľné. Buď sú komíny zastarané a nevyhovujú terajším technológiám v oblasti vykurovania, alebo sú poruchy také rozsiahle, že oprava komína sa neoplatí. Často je najjednoduchšie najmenej prácne a najlacnejšie postavenie nového komínového systému. „Vysokú bezpečnosť pre obyvateľov domu a zároveň nezávislosť predstavujú komínové systémy. Bezpečné komíny majú dobrý ťah, vysokú odolnosť, dlhú životnosť a musia sa skladať z kvalitných konštrukčných prvkov. Rúra z technickej keramiky garantuje vysokú požiarnu bezpečnosť (teploty v oblasti vyhorenia do viac ako 1000 °C), odolnosť proti vlhkosti (teploty splodín pod oblasťou kondenzácie) a ochranu pred koróziou,“ hovorí Maroš Plško.

Namiesto nákladnej rekonštrukcie komínový systém

Tajomstvo vyššej odolnosti komínových systémov spočíva v ich tenkostennej keramickej vložke kruhového prierezu s hladkým vnútorným povrchom a kvalitnou izoláciou. Tieto prvky zaručujú komín bez trhlín a súčasne bezpečný a hygienický odvod spalín. Spaliny sa vďaka konštrukčnému riešeniu komínového systému nedostanú do obytného priestoru, ale sa voľne rozptýlia do ovzdušia. Systémový komín s rúrou z technickej keramiky predstavuje pre užívateľa zároveň nezávislosť. Rastúce ceny energií, nové predpisy o úspore energií, neistota v zásobovaní a tiež zvyšujúce sa ekologické povedomie sú dôkazom toho, že by ste si mali zabezpečiť nezávislé vyhrievanie svojich domov. Pri bežnom komíne nie je prestup na iné palivo či spotrebič jednoduchý. Jedinou možnosťou je enormná prestavba a vložkovanie komína, na čo vynaložíte veľké náklady. „Pri komínových systémoch Schiedel je zmena kotla či paliva jednoduchá, pretože na ne možno pripojiť na akýkoľvek vykurovací spotrebič. Zaručujú vysokú účinnosť aj pre najmodernejšie vykurovacie technológie,“ dodáva Maroš Plško.

 

Uvoľnili sme pre vás všetky na portáli uzamknuté informácie. Pre získanie tohto prístupu zdarma vyžiadajte si online návrhy vášho krbu alebo eBook a ďalšie návody:Vyžiadajte si zdarma ONLINE nárvrhy pre riešenie vášho krbu, piecky, kachlí či komína:

Budeme komunikovať rýchlo a v krátkom čase Vám ZADARMO pošleme návrhy. UŠETRÍTE! A ako BONUS ďalšie praktické rady a informácie k stavbe krbu! 

iPad2


sipky-animovane

Kliknite na váš ONLINE návrh:

vyberte si ONLINE návrh riešenia pre váš KRB, PIECKU, KACHLE

vyberte si ONLINE návrh riešenia pre váš KOMÍN

vyberte si ONLINE návrh riešenia pre váš OBKLAD KRBU

      « Čítajte viac


Máme pre vás tieto darčeky:

  • - návod (eBook) - praktické rady a skúsenosti pred stavbou krbu, kachlí či piecky (pre zaregistorvaných v skupine Plánujeme krb)
  • - návod (eBook a videonávody) - ako efektívne vyčistiť krbové sklo (pre zaregistrovaných v skupine Máme krb)
  • - ďalšie infromácie v podobe rád a odporúčaní vám budeme zasielať priebežne

Kde zaslať eBook a videonávodykrby

             polia označené hviezdičkou (*) sú povinné:

*  Vaša emailová adresa:

eBook plánujeme krb alebo máme krb

*  Krstné meno:
*  Váš mobil:
*  Skupina pre registráciu:Vaše údaje sú v bezpečí Vaše údaje sú v bezpečí

Translate/Preklad

feedback

Chcem ONLINE návrh môjho KRBU zdarma a podľa zadania:

* údaje označené hviezdičkou sú povinné

 

*  Váš email
*  Priezvisko
*  Krstné meno
*  Mobil
*  Typ kúrenia
*  Druh paliva:
*  Stojí už komín?
    Ak áno, potom
*  Dom bude nízkoenergetický?
*  Dom bude s rekuperáciou?
*  Pošlete nám rez domu emailom?
*  Pošlete pôdorys domu?
    Ak treba, napíšte ďalšie info

 


Vaše údaje sú v bezpečí. Odoslaním osobných údajov súhlasíte s ich spracovaním Vaše údaje sú v bezpečí. Odoslaním
osobných údajov súhlasíte s ich spracovaním